Oddĺženie fyzických osôb

Naša spoločnosť sa zaoberá oddlžením klientov, ktorý už nevládzu splácať svoje dlhy ( splátky úverov a iných dlhov presahujú už výšku ich príjmov ). Forma oddlženia je individuálna podľa  situácie, výšky dlhov, majetku a rôznych iných faktorov. V prvom rade je potrebné si dohodnúť osobné stretnutie, kde s našimi pracovníkmi si prejdete Vašu celkovú situáciu.

( konzultácie a stretnutie je bezplatné !!! ) 

kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára zavoláme Vám, alebo na tel.č.: 055/622 64 04, mobil: 0918 627 487

 Ponúkame tieto formy oddlženia:

konsolidácia úverov

– vyplatenie dlhov

oddlženie cestou súdu ( konkurz podľa zákona č.: 7/2005 Z.z. )

————————————————————————————————————————————————————————-

POZOR na spoločnosti lákajúce  ľudí na osobný bankrot ( osobný bankrot nie je vhodný a výhodný  pre každého – pre viac informácií klikni TU

——————————————————————————————————————————————————————

Spoločnosť A-Trade Finance s.r.o. nie je takzvanou oddlžovacou spoločnosťou,  ktorá za poplatok pre rozdeľuje Vaše peniaze Vašim veriteľom a v konečnom dôsledku Vás ešte viac zadlžuje. Pri týchto spoločnostiach sa nejedná o oddlženie, ale o spravovanie dlhu za poplatok –  viac informácií TU Matrix

—————————————————————————————————————————————————————————–

Pozor naši klienti nám oznámili nový druh podvodu, keď ľuďom ktorý hľadajú pôžičku zavolá muž, alebo žena a oznámi mu, že má schválenú pôžičku, následne na email mu pošle zmluvy s fiktívnou spoločnosťou a telefonicky ho vyzve, aby vložil peniaze ako prvú splátku na účet v banke. Po vklade už telefón nikto nedvíha. Účty sú založené na nastrčené osoby a hneď po vklade sú peniaze vybraté. Žiadateľ príde o vložené peniaze.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Oddlženie formou konsolidácie úverov:

V prípade ak klient príde v čase, keď ešte relatívne dobre spláca všetky úvery, ale  pomaly dosahujú jeho splátky hranicu kedy nebude už môcť splácať svoje dlhy je vhodný čas na konsolidáciu pôžičiek. To znamená, že sa všetky pôžičky zlúčia do jednej s lepšou úrokovou sadzbou a podstatne menšou splátkou. Väčšinou je splátka až o 50% nižšia ako pôvodné splátky. Naša spoločnosť Vám profesionálne a odborne  zabezpečí skonsolidovanie Vašich úverov.

.

Oddlženie formou vyplatenia Vašich dlhov :

Pre klientov ktorý sú už v situácii, keď nie je možná konsolidácia úverov ( majú zle splácané úvery, úvery vyhlásené za splatné, exekúcie, hrozia im dražby….) je možná forma oddlženia vyplatením dlhov. To znamená, že vyplatíme všetky Vaše dlhy. Tento spôsob je možný až po zhodnotení celkovej finančnej a majetkovej situácie klienta.

Zavolajte nám, alebo napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.

.

Konkurz ( osobný bankrot ) – následné oddlženie

Ak sa človek ocitne v situácii, keď jeho dlhy presiahli zvládnuteľnú hranicu a  už nestačí splácať splátky úverov, poprípade iné dlhy, ktoré sankciami narastajú do vysokých čiastok ( nie je možná konsolidácia, ani súkromný investor ) je načase rozmýšľať o oddlžení. Sú len dve zákonné formy oddlženia. Prvá možnosť je splatiť všetky svoje dlhy a druhá podať návrh na vyhlásenie konkurzu a návrhu na odlženie.

.

Oddlženie fyzickej osoby podaním návrhu na súd ( podaním návrhu na konkurz a návrhu na oddlženie ) prichádza do úvahy vtedy, ak táto osoba má trvalý pobyt na Slovensku, musí mať najmenej dvoch veriteľov a nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti najmenej dva peňažné záväzky ( to znamená, že napríklad má dva úvery v dvoch rôznych bankách, ktoré už nespláca viac ako 30 dní – t.j. že so splátkou je v omeškaní viac ako mesiac. Taktiež sa nemusí jednať o pôžičky, ale aj iné dlhy napríklad dlh za byt, energie, telefón, dlh voči poisťovniam, súkromným osobám, zdravotným poisťovniam, socialnej poisťovni….. ) . Pre zhodnotenie či je možné oddlženie formou konkurzu je potrebné zhodnotiť celkovú finančnú a majetkovú situáciu.  Vyhlásením konkurzu sa zastavuje dražba, exekúcia, vymáhanie dlhov súkromnými spoločnosťami. Čo je najdôležitejšie vyhlásením konkurzu sa dlh prestane navyšovať o úroky a sankcie.  Je to časovo náročný proces, ale po jeho ukončení klient ostáva bez dlhov a môže začať pre neho a jeho rodinu nový život.

Priebeh oddlženia:

Oddlženie pozostáva z dvoch fáz :

konkurzu – kedy dochádza k speňaženiu dlžníkovho majetku ( majetku úpadcu ) a uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky dražby, exekúcie, vymáhania pohľadávok a hlavne navyšovanie dlhu sankčnými úrokmi, poprípade inými sankciami.

oddlženia – táto fáza je presne stanovená zákonom na 3 roky, kedy je dlžník ( úpadca ) povinný súdom stanovenú čiastku platiť prostredníctvom správcu veriteľom. Ak sú splnené všetky zákonné podmienky po troch rokoch súd vyhlási oddlženie a zverejnením v Obchodnom vestníku sú nesplatené dlhy nevymáhateľné. Nie každému schváli súd oddlženie ( oddlženie je najpodstatnejšia fáza osobného bankrotu ) a preto je potrebné už pred podávaní návrhu na konkurz ( fáza speňaženia majetku ) prejsť si Vašu celkovú situáciu a pripraviť sa.

.

Vyhlásenie konkurzu je závažné životné rozhodnutie, ale vo väčšine prípadov je to jediná cesta, ako sa v dohľadnej dobe dostať zo zlej finančnej situácie. Včasné vyhlásenie konkurzu Vám môže ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov. 

————————————————————————————————————————————————————————-

.

Pre bližšie informácie si dohodnite konzultácie a stretnutie s našimi pracovníkmi. 

POZOR nie pre každého je vhodný, alebo reálny osobný bankrot ( tak ako to hlásajú niektoré spoločnosti lákajúce ľudí, aby za každú cenu vyhlásili osobný bankrot )- preto je potrebné posúdiť Vašu celkovú situáciu.

Na stretnutí si prejdeme spolu s Vami všetky okolnosti a odporučíme ďalší postup.

V prípade, že bývate vo väčšej vzdialenosti od Košíc, je možná konzultácia telefonicky a prostredníctvom e-mailu.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Stretnutie a poradenstvo u nás je bezplatné!!!

Zabezpečíme  Vám vypracovanie kompletného návrhu na konkurz a  všetky právne služby.

Návrh na konkurz je vypracovaný právnikmi oprávnenými poskytovať právne služby v zmysle platných zákonov najmä zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom

Článok o oddlžení si môžete prečítať TU.

—————————————————————————————————————————————————————————

Nájdete nás aj na Facebooku, kde nám môžete napísať svoju otázku, alebo podnet .

Ak si nás pridáte k priateľom budete mať stále aktuálne informácie o akciách bánk a nebankových spoločnostiach.

Pre vstup na Facebook kliknite tu 

facebook_logo

————————————————————————————————————————————————————————–

Na stretnutie si pripravte nasledovné doklady:

  • všetky zmluvy veriteľov ( banky, nebankové subjekty, exekúcie, dražby, výzvy, sociálna, zdravotná poisťovňa, vodárne, elektrárne, plynárne, telefón …)

  • vždy dva osobné doklady , OP , vodičsky preukaz , rodný list , pas

  • LV ku všetkým nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve

  • zoznam ostatného majetku, zoznam pohľadávok v ktorých vystupujete ako veriteľ

 

Register úpadcov TU

.

 

 

 

 

 

 

 

Pocitadlo.sk