Register exekúcií

 


 • Máte obchodného partnera a potrebujete si overiť jeho bonitu ?
 • Chcete si overiť spoločnosť ( jej konateľov, spoločníkov, akcionárov ) ?
 • Máte známeho, niekoho z rodiny a chcete mu požičať peniaze, alebo overiť si jeho tvrdenia?
 • Neviete zistiť svoje záväzky, ktoré sú exekučne vymáhané ?

 

Ponúkame Vám službu lustrácie v registri exekúcií.


Cenník lustrácie ( zistenia údajov)

.

1 x lustrácia ( overenie, zistenie )

 v registri exekúcií

 1,50 €

Čo je to register exekúcií.

Vyhláškou č.: 355/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 10.12.2014 bol zriadený centrálny register exekúcií. Jedná sa o spoplatnený verejný register ( pri individuálnom prístupe je cena za 1 lustráciu – 2,- € ). Do registra je povinný zadať údaje o exekúcii do 7 dní, každý exekútor a v prípade ukončenia, alebo zastavenia exekúcie je ich povinný do 14 dní vymazať. ( to znamená, že je možné zistiť len aktuálne prebiehajúce exekúcie )


V registri exekúcií je možné zistiť:

.

 • či voči konkrétnej osobe, alebo spoločnosti je vedená exekúcia
 • číslo konania ( spisovú značku )
 • v prípade fyzickej osoby aj či sa jedná o exekúciu vedenú na IČO ( ak dlh vznikol pri podnikaní na živnosť ), alebo na jej rodné číslo ( súkromné dlhy )
 • rok začiatku exekúcie, číslo exekúcie
 • ďalšou lustráciou je možné zistiť výšku exekúcie ( istina + časť príslušenstva ), meno a adresu exekútora

Údaje potrebné k zisťovaniu v registri exekúcií:

.

Pre zistenie údajov o fyzickej osobe

 • meno priezvisko
 • dátum narodenia

Pre zistenie údajov o spoločnosti

 • meno spoločnosti

V prípade ak si chcete preveriť spoločnosť aj jej konateľov, zabezpečíme zistenie údajov potrebných pre lustráciu fyzických osôb ( konateľov spoločnosti ) v registri exekúcií. Všetky údaje zisťujeme legálnym ( zákonným ) spôsobom !!!
.

Pocitadlo.sk