Administratívne služby


.

Administratívne služby poskytované k registračnému sídlu


Prevzatie a úschova došlej pošty:

Prevezmeme a uschováme došlú poštu Vašej spoločnosti. Pri podpise zmluvy je založený registratúrny denník došlej pošty na meno Vašej spoločnosti, kde je zaznamenávaná všetka pošta. Následne je Vám zaslaná notifikácia na Váš e-mail, alebo SMS, s údajmi o odosielateľovi. Poštu si môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii, alebo Vám pridelíme našu poštovú schránku, prostredníctvom ktorej si budete môcť kedykoľvek poštu vyzdvihnúť ( služba je v cene základného balíka ).

.

Preberanie doporučených listových zásielok:

Na základe  splnomocnenia na preberanie zásielok prevezmeme za Vás doporučené zásielky, po prevzatí Vám pošleme notifikáciu na Váš e-mail, alebo SMS ( cena 5,- € mesačne – možnosť objednania len na určitý čas, minimálne na 1 mesiac )

.

Preberanie balíkov a ich uskladnenie:

Na základe Vášho splnomocnenia na preberanie zásielok prevezmeme za Vás balíky, po prevzatí Vám pošleme notifikáciu na Váš e-mail, alebo SMS ( služba je v cene za preberanie doporučených listových zásielok, max 5 ks/mesiac. Zahrňuje balíky do hmotnosti 5 kg a rozmerov nepresahujúcich 60 cm. V prípade ostatných balíkov je cena individuálna na základe dohody )

.

Skenovanie pošty a preposielanie na email:

Služba zahŕňa otvorenie, naskenovanie pošty a jej zaslanie na Váš e-mail ( cena je 0,30 € strana, alebo paušálne 4,- €/mesiac, kde je zahrnuté skenovanie 20 zásielok mesačne )

.

Preposlanie pošty na Vami určenú adresu ( vo Vami zvolenom intervale ):

Vašu poštu Vám prepošleme na Vami zadanú adresu, interval preposielania si zvolíte podľa Vašej potreby, alebo preposielanie je možné len na základe Vašej výzvy. ( cena je 3,- € za preposlanie + poštovné. V prípade objednanie virtuálneho sídla na 12 mesiacov a viac je preposielanie 1 x mesačne v cene. Platí len v rámci územia Slovenskej republiky )

.

Preposlanie pošty 1. Triedou ihneď po prevzatí:

V prípade ak sa jedná o prioritnú zásielku na základe Vašej objednávky ju prepošleme ihneď po prevzatí 1 triedou na Vami určenú adresu. ( cena je 4,- €/zásielka + poštovné )

.

Preposlanie pošty mimo SR ( v rámci EU, alebo do tretích krajín)

Vaše zásielky Vám prepošleme aj mimo územie SR v rámci Európskej únie, alebo do tretích krajín. ( cena je na základe individuálnej dohody )

.

Telefonická notifikácia:

V prípade ak chcete mať istotu, že neprehliadnete nami zaslanú správu o došlej pošte, môžte si objednať telefonické upozornenie. ( cena je 0,20 €/notifikácia v rámci tel. č. SR. V rámci tel. č. mimo SR cena na základe dohody )

.

Odfotenie prijatej zásielky:

Zásielku na základe Vašej požiadavky odfotíme ( neotvárame ju ) a pošleme na Váš e-mail, alebo formou MMS. ( cena 0,40 €/zásielka, alebo 4,-€/mesačne – max 20 zásielok )

.

Prenájom pevnej linky :

Vaša firma môže uvádzať ako kontakt našu pevnú linku – budeme preberať hovory smerujúce na Vašu spoločnosť, zaznamenáme odkaz, ktorý Vám prepošleme na e-mail, alebo Vám ho oznámime telefonicky ( cena je na základe dohody podľa rozsahu služby )

 .

Iné služby na základe požiadavky klienta ( napr. Virtuálny asistent a pod. ):

Na základe požiadavky klienta poskytneme aj iné služby. ( cena je na základe dohody podľa náročnosti služby )


Cenník:

.

Základný balík ( virtuálne sídlo ) Jesenná, Košice

.

15,- €/mesiac ( viazanosť min 6 mesiacov )20,- €/mesiac ( viazanosť 3 mesiace )Pri viazanosti nad 12 mesiacov – individuálna cena

 

Základný balík ( virtuálne sídlo ) Alejová, Košice 20,- €/mesiac ( viazanosť min 6 mesiacov )30,- €/mesiac ( viazanosť 3 mesiace )Pri viazanosti nad 12 mesiacov – individuálna cena
Preberanie doporučených listových zásielok a balíkov

.

5,- €/mesiac
Skenovanie pošty a preposielanie na email

.

5,- €/mesiac, alebo 0,30 €/strana
Preposlanie pošty na Vami určenú adresu ( vo Vami zvolenom intervale )

.

5,- €/ preposlanie + poštovné, pri viazanosti na 12 mesiacov 1 x mesačne v cene základného balíka
Preposlanie pošty 1. Triedou ihneď po prevzatí

.

4,- €/zásielka + poštovné
Preposlanie pošty mimo SR ( v rámci EU, alebo do tretích krajín)

.

cena na základe dohody podľa cieľovej krajiny
Telefonická notifikácia

.

0,20 €/hovor – v rámci SR, mimo SR individuálna cena podľa krajiny
Odfotenie prijatej zásielky

.

4,- €/mesiac-max 20 ks, alebo 0,40 €/ zásielka
Prenájom pevnej linky predvoľba 055/

.

cena na základe dohody
Iné služby na základe požiadavky klienta ( napr. Virtuálny asistent a pod.) 

.

 

cena na základe dohody

Naša poštová schránka P.O. Box pre preberanie pošty jednorázový poplatok 7,- €

.