Virtuálne sídlo

————————————————————————————————————————————————————————-

.

Virtuálne sídlo Košice

————————————————————————————————————————————————————–———–

.Big Boss

Poskytneme pre Vašu spoločnosť, alebo živnostníkov  virtuálne sídlo  ( registračné sídlo ) na adrese  

ul. Jesenná, Košice – mestská časť Staré mesto – ( zobraziť na mape TU )

– cena od 15,- €/ mesiac ( pri viazanosti 6 mesiacov )

ul. Alejová, Košice – mestská časť Juh – ( zobraziť na mape TU )

– cena od 20,- €/ mesiac ( pri viazanosti 6 mesiacov )

možnosť objednať doposielanie pošty, skenovanie pošty a posielanie na email,  (v cene je e-mailová, alebo SMS notifikácia a prevzatie pošty  u nás v kancelárii, alebo Vám pridelíme poštovú schránku, kde Vám budeme dávať poštu, ktorú si môžete vydvihnúť kedykoľvek ( viď fotografia ) . Každá pošta je zaevidovaná v registratúrnom denníku zriadenom pre Vašu spoločnosť )

Ak si objednáte virtuálne sídlo u nás zmena sídla v Obchodnom registri len 33,-€, vrátane súdneho poplatku.


Novinka : korešpondenčná adresa pre fyzické osoby, spoločnosti, živnostníkov, občianske združenia, nadácie so službou preberanie pošty a SMS notifikáciou o došlej pošte už od 9,- €/mesiac – s vlastným P.O. Boxom. Viac o službe TU

Základný balík virtuálneho sídla  Jesenná, Košice – 15,- €/mesiac :

Základný balík virtuálneho sídla  Alejová, Košice – 20,- €/mesiac :

– súhlas so zriadením sídla

– označenie poštovej schránky obchodným menom spoločnosti, živnostníka

– prevzatie a úschova došlej pošty

– notifikácia o došlej pošte na email, alebo formou SMS ( SMS – v rámci SR )

– prevzatie pošty prostredníctvom P.O. Boxu každý deň v čase od 7.00 – 20.00 h

– preposlanie pošty 1 x mesačne na Vami zvolenú adresu pri viazanosti na 12 mesiacov

.

Ďalšie služby:

– Preberanie doporučených listových zásielok

– Preberanie balíkov a ich uskladnenie

– skenovanie pošty a preposielanie na email

– preposlanie pošty na Vami určenú adresu ( vo Vami zvolenom intervale )

– preposlanie pošty 1. Triedou ihneď po prevzatí

– preposlanie pošty mimo SR ( v rámci EU )

– preposlanie pošty mimo EU

– telefonická notifikácia

– odfotenie prijatej zásielky

– prenájom pevnej linky 

– iné služby na základe požiadavky klienta ( napr. Virtuálny asistent  a pod.)

————————————————————————————————————————————————————————-

Popis služieb a cenník TU 

Tlačidlo

————————————————————————————————————————————————————————-

Čo je virtuálne sídlo ?

Pri zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné predložiť registračnému súdu súhlas so zápisom nehnuteľnosti ( adresy )ako sídla spoločnosti, alebo vzťah k nehnuteľnosti ( napríklad nájomnú zmluvu ). Prenájom registračného ( virtuálneho ) sídla je podstatne lacnejší ako prenájom samotnej kancelárie a mnohé spoločnosti fyzicky kanceláriu nepotrebujú. Virtuálne sídlo je vlastne prenájom poštovej adresy ( poštovej schránky ) spojený s preberaním pošty, a ďalšími s tým súvisiacimi službami. Pri výbere virtuálneho sídla je dôležité aby poskytovateľ bol vlastníkom nehnuteľnosti, čo je garanciou stability sídla.

.

Ako je to s prichádzajúcou poštou na adresu Vašeho sídla ?

Všetka pošta sa uchováva a je evidovaná v registratúrnom denníku, ktorý je založený pri podpise zmluvy. Následne podľa typu objednanej služby je pripravená na osobné prevzatie, je Vám naskenovaná a poslaná na Váš email, alebo pre posielaná na Vami zadanú adresu. V základnej cene je notifikácia o došlej pošte.

.

Nehnuteľnosť je v našom vlastníctve, čím je zabezpečená stabilita sídla.

.

mam_zaujem_tlacitko

.

.

 Virtuálne sídlo Košice

        sídlo: ul. Jesenná 22,  Košice

.

.  Kancelária

Kancelária: Alejová 5, Košice

IMG_20160429_190949
Poštové schránky pre odovzdávanie pošty Alejová 5, Košice.

..
..