Virtuálne sídlo


Virtuálne sídlo Košice


Poskytneme pre Vašu spoločnosť, živnostníkov, organizačné zložky, neziskové organizácie, občianske združenia, a iné  virtuálne sídlo  ( registračné sídlo ) na adrese  

.


ul. Južná trieda, Košice – mestská časť Juh – EASY ( zobraziť na mape TU )

  • cena  10,- €/ mesiac ( pri viazanosti 1 rok )
  • cena  7,90 €/ mesiac ( pri viazanosti 2 roky )  AKCIA

Virtuálne sídlo košice, administratívne sídlo, registračné sídlo


ul. Južná trieda, Košice – mestská časť Juh – ( zobraziť na mape TU )

  • cena  20,- €/ mesiac ( pri viazanosti 6 mesiacov )
  • cena  14,- €/ mesiac ( pri viazanosti 1 rok )
  • cena 15,- €/ mesiac ( pri viazanosti 1 rok ) Akcia – služby za 15,-€ za cenu 1,- €

Virtuálne sídlo košice, administratívne sídlo, registračné sídlo


ul. Jesenná, Košice – mestská časť Staré mesto – ( zobraziť na mape TU )

  • cena  20,- €/ mesiac ( pri viazanosti 6 mesiacov )
  • cena  17,- €/ mesiac ( pri viazanosti 1 rok )

Virtuálne sídlo košice, administratívne sídlo, registračné sídlo


ul. Alejová, Košice – mestská časť Juh – ( zobraziť na mape TU )

  • cena  25,- €/ mesiac ( pri viazanosti 6 mesiacov )
  • cena  20,- €/ mesiac ( pri viazanosti 1 rok )

Virtuálne sídlo Košice, registračné sídlo, virtuálna kancelária


možnosť objednať doposielanie pošty, skenovanie pošty a posielanie na email,  (v cene je e-mailová, alebo SMS notifikácia a prevzatie pošty prostredníctvom P.O. Boxu. Poštu si môžete vydvihnúť každý deň v čase od 7.00 – 20.00 h ( viď fotografia ) . Každá pošta je zaevidovaná v registratúrnom denníku zriadenom pre Vašu spoločnosť )


Ak si objednáte virtuálne sídlo s viazanosťou na 1 rok – zmena sídla v Obchodnom registri len 33,-€, vrátane súdneho poplatku.


Pri viazanosti 6 mesiacov zmena sídla v Obchodnom registri len 53,– €, vrátane súdneho poplatku.


Novinka : korešpondenčná adresa pre fyzické osoby, spoločnosti, živnostníkov, občianske združenia, nadácie so službou preberanie pošty a SMS notifikáciou o došlej pošte už od 9,- €/mesiac – s vlastným P.O. Boxom. Viac o službe TU

Základný balík virtuálneho sídla  Jesenná, Košice:

Základný balík virtuálneho sídla  Alejová, Košice :

– súhlas so zriadením sídla

– označenie poštovej schránky obchodným menom spoločnosti, živnostníka

– prevzatie a úschova došlej pošty

– notifikácia o došlej pošte na email, alebo formou SMS ( SMS – v rámci SR )

– prevzatie pošty prostredníctvom P.O. Boxu každý deň v čase od 7.00 – 20.00 h

– preposlanie pošty 1 x mesačne na Vami zvolenú adresu pri viazanosti na 12 mesiacov

.

Ďalšie služby:

– Preberanie doporučených listových zásielok

– Preberanie balíkov a ich uskladnenie

– skenovanie pošty a preposielanie na email

– preposlanie pošty na Vami určenú adresu ( vo Vami zvolenom intervale )

– preposlanie pošty 1. Triedou ihneď po prevzatí

– preposlanie pošty mimo SR ( v rámci EU )

– preposlanie pošty mimo EU

– telefonická notifikácia

– odfotenie prijatej zásielky

– prenájom pevnej linky 

– iné služby na základe požiadavky klienta ( napr. Virtuálny asistent  a pod.)


Popis služieb a cenník TU 

Tlačidlo


Čo je virtuálne sídlo ?

Pri zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné predložiť registračnému súdu súhlas so zápisom nehnuteľnosti ( adresy )ako sídla spoločnosti, alebo vzťah k nehnuteľnosti ( napríklad nájomnú zmluvu ). Prenájom registračného ( virtuálneho ) sídla je podstatne lacnejší ako prenájom samotnej kancelárie a mnohé spoločnosti fyzicky kanceláriu nepotrebujú. Virtuálne sídlo je vlastne prenájom poštovej adresy ( poštovej schránky ) spojený s preberaním pošty, a ďalšími s tým súvisiacimi službami. Pri výbere virtuálneho sídla je dôležité aby poskytovateľ bol vlastníkom nehnuteľnosti, čo je garanciou stability sídla.


Ako je to s prichádzajúcou poštou na adresu Vašeho sídla ?

Všetka pošta sa uchováva a je evidovaná v registratúrnom denníku, ktorý je založený pri podpise zmluvy. Následne podľa typu objednanej služby je pripravená na osobné prevzatie, je Vám naskenovaná a poslaná na Váš email, alebo pre posielaná na Vami zadanú adresu. V základnej cene je notifikácia o došlej pošte a vlastný P.O. Box.


Nehnuteľnosť  Južná trieda a Jesenná je v našom vlastníctve, čím je zabezpečená stabilita sídla.

.

kontakt - virtualne sídlo Košice

.

Virtuálne sídlo Košice, Jesenná Virtuálne sídlo Košice, Alejová 5.
Sídlo Jesenná 22, Košice – Staré Mesto Sídlo Alejová 5, Košice – Juh
Sídlo Južná trieda 4B Košice-Juh