Zmeny v s.r.o.

————————————————————————————————————————————————————————

.

Zmeny v s.r.o.

————————————————————————————————————————————————————————

.

Máme skúsenosti aj s komplikovanými prípadmi:

– spoločnosti založené pred rokom 1991 ( podľa hospodárskeho zákonníka – nemajú splnené ohlasovacie povinnosti )

– spoločnosti s nezapísanými predmetmi podnikania

– spoločnosti s nezapísanými  zmenami

– spoločnosti so základným imaním v Sk, alebo nezaokrúhlené základné imanie

.

POZOR !!! V  prípade ak si fyzická osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby  ( konateľ ) nesplní povinnosť :

a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom ( do 30 dní ),

b) predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom ( do 30 dní ),

c) ustanovenú podľa osobitného predpisu.

jej registrovaný súd uloží pokutu až do výšky 3.100,- € ( § 11 zák. 530/2003 )

———————————————————————————————————————————————————————— 

V prípade ak ste si nesplnili povinnosť ako konateľ spoločnosti ( nepodali ste včas návrh na zmenu zapísaných údajov) a hrozí Vám sankcia podľa § 11 zák 530/2003 obráťte sa na nás pomôžeme Vám.

——————————————————————————————————————————————————————-

Ponúkame:

.

Zabezpečíme pre Vás kompletnú korporátnu agendu  a realizáciu všetkých zmien zapísaných údajov v Obchodnom registri.

.

Cena za zmeny je od 63,- € – závisí od náročnosti jednotlivých úkonov.

Ak si objednáte virtuálne sídlo u nás zmena sídla v Obchodnom registri len 33,- €

.

mam_zaujem_tlacitko