Oddlženie fyzických osôb – alebo ako sa zbaviť dlhov.

Riziko oddlženia fyzických osôb inou formou ako konkurzom a následným oddlžením je uvedené vo vyhlásení niektorých nebankových spoločností a názorov právnikov publikovaných napr.:

– Provident – článok TU

– Hmecredit – článok TU

– Oddlžovacie spoločnosti – článok TU

 

Na našom trhu sa objavilo množstvo oddlžovacích spoločností, ktoré využívajú dôverčivosť a zúfalstvo ľudí.

Ponúkajú, že za určitý poplatok dlžníkov zbavia dlhov. Chceme upozorniť, že aj napriek názvu oddlženie sa nejedná o odlženie, ale o spravovanie dlhu za poplatok. Oddlženie je možné len podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.

 

POZOR !!! V zmysle zákona ( § 531 OZ ) je možné previesť záväzok dlžníka na inú osobu len so súhlasom veriteľa. ( to znamená, že nie je možné aby niekto prevzal Váš dlh na seba bez toho aby s tým súhlasil ten komu dlžíte. Napríklad ak dlžíte banke a niekto Vám povie, že ak mu zaplatíte nejaký poplatok on Vás zbaví dlhu, tak to nie je v zmysle zákona možné bez toho aby banka s tým súhlasila. Samozrejme banka s tým súhlasiť nebude, nakoľko nemá overeného nového dlžníka)

 

Tu vzniká problém pre dlžníka, kde zaplatí oddlžovacej spoločnosti vstupný poplatok. Spoločnosť strháva ďalšie poplatky zo splátok vo výške 15- 70 % a zvyšok  preposiela veriteľom. Zo skúseností našich klientov dokonca jedna oddlžovacia spoločnosť určila, že klient jej bude platiť 200,- € mesačne a ona peniaze prerozdelí tak, že si za svoje služby vyúčtuje 150,- € a 50,- € bude prerozdelovať veriteľom. Ak si to zhrnieme, tak dlžník v konečnom dôsledku platí veriteľom podstatne menej, ako by platil sám bez oddlžovacej spoločnosti a tým mu rastie dlh rýchlejšie, nakoľko aj sankcie za nesplácanie, alebo za splácanie malej čiastky sú podstatne vyššie.

 

Ďalším dôsledkom je, že nakoľko veritelia vo väčšine prípadov odmietajú jednať s oddlžovacou spoločnosťou

( viď vyjadrenie spoločnosti Provident , Homecredit ) dochádza k navýšeniu dlhu dlžníka o sankcie, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

 

Ak sa klient oddlžovacej spoločnosti rozhodne ukončiť spoluprácu väčšinou ho čaká nemilé prekvapenie v podobe vysokých

sankcií. Praktikou niektorých oddlžovacích spoločností je aj povinnosť klienta odovzdať všetky originály úverových zmlúv,

exekúcií a ostatných dokladov. Keď sa následne klient chce dostať k dokladom tak musí zaplatiť vysoké poplatky za vyhotovenie kópií.

 

Podľa nášho názoru sa v prípade oddlžovacích spoločnosti sa jedná o finančné poradenstvo a to môže vykonávať len finančný

poradca s príslušným vzdelaním, ktorý je zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedeným NBS. Overiť

či fyzická, alebo právnická osoba je zapísaná v registri NBS si môžete TU.

 

Jediným účinným spôsobom pre oddlženie je vyhlásenie konkurzu a po jeho ukončení prejsť na oddlženie,

kde po splnení zákonných podmienok sú súdom vyhlásené nesplatené dlhy dlžníka za nesplatné.

.

Je naivné a nereálne si myslieť, že nejaká spoločnosť prevezme na seba všetky Vaše záväzky tým, že jej klient oznámi kde má dlhy, bude jej  pre posielať výzvy veriteľov, exekútorov a zaplatí určený poplatok. Dôsledok, sú exekučné konania, zrážky zo mzdy, exekučné dražby nehnuteľností, hnuteľných vecí a nekonečné platenie takzvaným oddlžovacím spoločnostiam bez toho, aby sa dlh znižoval.

Autor: Ing. Marek Novák

Ďalšie informácie Tu

Použité odkazy:

http://www.investujeme.sk/provident-radi-pozor-na-odlzovacie-spolocnosti/

http://www.homecredit.sk/o-nas/pozor-na-oddlzovacie-agentury/.

http://www.pluska.sk/zena/rodina-vztahy/posvietili-sme-si-agentury-ktore-slubuju-vas-zbavia-dlhov.html

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-7

http://regfap.nbs.sk/

 

 

 


Pocitadlo.sk