Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_default_packages' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_init_targeted_link_rel_filters' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_schedule_delete_old_privacy_export_files' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
A-Trade Finance, hypotéky, pôžičky, oddlženie, konsolidácie, exekúcie, dražby, zakladanie s.r.o., virtuálne sídlo Košice » Oddlženie fyzických osôb – alebo ako sa zbaviť dlhov.
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_common_block_scripts_and_styles' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Oddlženie fyzických osôb – alebo ako sa zbaviť dlhov.

Riziko oddlženia fyzických osôb inou formou ako konkurzom ( osobným bankrotom )a následným oddlžením je uvedené vo vyhlásení niektorých nebankových spoločností a názorov právnikov publikovaných napr.:

.

.

 

Na našom trhu sa objavilo množstvo oddlžovacích spoločností, ktoré využívajú dôverčivosť a zúfalstvo ľudí.

Ponúkajú, že za určitý poplatok dlžníkov zbavia dlhov. Chceme upozorniť, že aj napriek názvu oddlženie sa nejedná o odlženie, ale o spravovanie dlhu za poplatok. Oddlženie je možné len podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.

 

POZOR !!! V zmysle zákona ( § 531 OZ ) je možné previesť záväzok dlžníka na inú osobu len so súhlasom veriteľa. ( to znamená, že nie je možné aby niekto prevzal Váš dlh na seba bez toho aby s tým súhlasil ten komu dlžíte. Napríklad ak dlžíte banke a niekto Vám povie, že ak mu zaplatíte nejaký poplatok on Vás zbaví dlhu, tak to nie je v zmysle zákona možné bez toho aby banka s tým súhlasila. Samozrejme banka s tým súhlasiť nebude, nakoľko nemá overeného nového dlžníka)

.

Tu vzniká problém pre dlžníka, kde zaplatí oddlžovacej spoločnosti vstupný poplatok (je to niekoľko mesačných splátok).

Oddlžovacia spoločnosť strháva ďalšie poplatky zo splátok vo výške 15 % a viac. 

Následne sú ešte skryté poplatky za napísanie výzvy veriteľom ( výzva je návrh, že budete splácať menej ako sú Vaše splátky, čo nemá žiadny právny základ ) cca 100,- € za jeden list

 Zvyšok ( t.j. minimálnu čiastku, ktorá ešte ostala ) preposiela oddlžovacia spoločnosť veriteľom.

Zo skúseností našich klientov dokonca jedna oddlžovacia spoločnosť určila, že klient jej bude platiť 200,- € mesačne a ona peniaze prerozdelí tak, že si za svoje služby vyúčtuje 150,- € a 50,- € bude prerozdelovať veriteľom.

.

Ak si to zhrnieme, tak dlžník ( klient oddlžovacej spoločnosti ) v konečnom dôsledku platí veriteľom podstatne menej, ako by platil sám bez oddlžovacej spoločnosti a tým mu rastie dlh rýchlejšie, nakoľko aj sankcie za nesplácanie, alebo za splácanie malej čiastky sú podstatne vyššie.

.

Ďalším dôsledkom je, že nakoľko veritelia vo väčšine prípadov odmietajú jednať s oddlžovacou spoločnosťou

( viď vyjadrenie spoločnosti Provident , Homecredit ) dochádza k navýšeniu dlhu dlžníka o sankcie, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

.

Ak sa klient oddlžovacej spoločnosti rozhodne ukončiť spoluprácu väčšinou ho čaká nemilé prekvapenie v podobe vysokých sankcií. Praktikou niektorých oddlžovacích spoločností je aj povinnosť klienta odovzdať všetky originály úverových zmlúv, exekúcií a ostatných dokladov. Keď sa následne klient chce dostať k dokladom tak musí zaplatiť vysoké poplatky za vyhotovenie kópií.

.

Podľa nášho názoru sa v prípade oddlžovacích spoločnosti sa jedná o finančné poradenstvo a to môže vykonávať len finančný

poradca s príslušným vzdelaním, ktorý je zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov vedeným NBS. Overiť

či fyzická, alebo právnická osoba je zapísaná v registri NBS si môžete TU.

 

Jediným účinným spôsobom pre oddlženie je vyhlásenie konkurzu ( osobného bankrotu ) a po jeho ukončení prejsť na oddlženie, kde po splnení zákonných podmienok sú súdom vyhlásené nesplatené dlhy dlžníka za nesplatné.

.

Je naivné a nereálne si myslieť, že nejaká spoločnosť prevezme na seba všetky Vaše záväzky tým, že jej klient oznámi kde má dlhy, bude jej  pre posielať výzvy veriteľov, exekútorov a zaplatí určený poplatok. Taktiež je nereálne si myslieť, že oddlžovacie spoločnosti Vám poskytnú právnika ak podáte žalobu na súd ( vždy sa budete obhajovať sami, to znamená, že na súde budete sami ).

Dôsledok, oddlženia takzvaných oddlžovacích spoločnostíexekučné konania, zrážky zo mzdy, exekučné dražby nehnuteľností, hnuteľných vecí a nekonečné platenie takzvaným oddlžovacím spoločnostiam bez toho, aby sa dlh znižoval.

Naša spoločnosť sa venuje oddlženiu už niekoľko rokov. V prvom rade hľadáme riešenie, tak aby sa klient vyhol osobnému bankrotu. Osobný bankrot je až poslednou možnosťou. Nevykonávame správu dlhu, nakoľko to považujeme za podvod.

V prípade záujmu vyriešiť Vaše finančné problémy nás kontaktujte.

Konzultácie u nás sú bezplatné !!!

Osobný bankrot, oddlženie, správa dlhu

 

Autor: Ing. Marek Novák

Ďalšie informácie Tu

Použité odkazy:

http://www.pluska.sk/zena/rodina-vztahy/posvietili-sme-si-agentury-ktore-slubuju-vas-zbavia-dlhov.html

http://www.investujeme.sk/provident-radi-pozor-na-odlzovacie-spolocnosti/

http://www.homecredit.sk/o-nas/pozor-na-oddlzovacie-agentury/.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-7

http://regfap.nbs.sk/

 

Novinka – zisťovanie ( lustrácia ) v registri exekúcií 

Chcete si preveriť známeho, spoločnosť, niekoho z rodiny či nie je voči nemu vedená exekúcia ? Chcete zistiť svoje záväzky ? Využite našu službu zisťovanie v registri exekúcií .

exekúcia, register exekúcií, informácie o exekúcií

.

.

.

.